== == Hỗ trợ
default logo

Hỗ trợ

Hướng đẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ máy tính từ xa

 

Bướng 1: Tải phẩn mềm http://vietkhoa.com/wp-content/uploads/vietkhoa.rar

 

Bước 2: quý khách mở phần mềm

Tewe

Bước 3: Quý khách đọc ID cho người hỗ trợ – Và Password cho Người Hỗ trợ

Bước 4: Biểu tượng của phần mềm là:

bieutuowng

Kính chúc quý khách thành công Để được hỗ trợ: 0902 69 7878 Mr Việt Khoa


--> --> - DMCA.com Protection Status - -